Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o skierowanie.

| Jarosław Kata

Więcej informacji na temat przyznania stypendium możesz znaleźć na stronach:

  1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl);
  2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl);
  3. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl)
  4. Strony internetowe poszczególnych Konsulatów RP

Spis treści: