Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców, studiujących na zasadach odpłatności

| Jarosław Kata

  1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (Rejestracje należy dokonać w języku polskim, lecz dane osobowe prosimy wpisać zgodnie z paszportem zagranicznym!);
  2. Skompletuj dokumenty (wykaz dokumentów);
  3. Załącz kopię wszystkich dokumentów w terminie ujętym w harmonogramie;
  4. Czekaj na odpowiedz (Sprawdzaj konto w systemie IRK oraz pocztę mailową);
  5. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia, które do Ciebie wyślemy drogą mailową oraz pocztą;
  6. Po przyjeździe do Opola dostarcz oryginały wszystkich dokumentów

 
Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają dokumenty w 
Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego 
Collegium Civitas, pok. 326
ul. Katowicka 89
45-061 Opole

Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim składają dokumenty w 
 Sekcji ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego
 DS "Niechcic", pok. 1
 ul. Katowicka 87B,
 45-061 Opole

 UWAGA! Termin złożenia oryginałów dokumentów upływa 28 września 2017 roku. Nie spełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy kandydatów.

 Życzymy powodzenia!