Rekrutacja na studia - pomoc

Pytania? Wątpliwości? Pisz, dzwoń – zawsze chętnie pomożemy!

dz_nauczania@uni.opole.pl, tel. (+48)-77-452-73-99, tel. (+48)-77-452-73-98

Masz kłopoty z rejestracja przez www? Zwróć się do nas!
rekrutacja@uni.opole.pl

 

Przed przystąpieniem do rejestracji w systemie IRK jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych kandydata przez Uniwersytet Opolskim dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów.

 

IRK - schemat kolejnych kroków rejestracji kandydata

 

Rejestracja w systemie IRK (oparta na PESEL-u)

strzalka

Uzupełnienie danych osobowych

strzalka

Wypełnienie listy przedmiotów maturalnych

strzalka

Zapis na wybrany kierunek / specjalność studiów

strzalka

Potwierdzenie wyboru egzaminów - obliczenie miejsca rankingowego

strzalka

Wgranie pliku ze zdjęciem

strzalka

Przelew tytułem opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego

strzalka

Uzupełnienie wyników egzaminów maturalnych