Rekrutacja zimowa 2015/16

Rekrutacja odbywa się na kierunki:

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną proszeni są o składanie dokumentów w komisjach rekrutacyjnych.

 

Najważniejsze informacje rekrutacyjne!

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję REJESTRACJA z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

 

 

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 14 grudnia 2015 roku, a kończy 13 lutego 2016 roku. Dokumenty można składać od 27 stycznia 2016. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 13 lutego 2016 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 28 lutego 2016 roku (koniec sesji poprawkowej na UO). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

 

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

 

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta!

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po rejestracji należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
  2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
  3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2016 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

 

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl