Zasady rekrutacji cudzoziemców na Uniwersytecie Opolskim

Cudzoziemiec – osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

  Podstawy prawne:

Cudzoziemiec może podjąć studia:

1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich (przejdż do rekrutacji krok po kroku);

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z warunków:

2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  2. umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach;
  3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
  4. decyzji Rektora Uczelni:

Kontakt

Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego
Collegium Civitas, pok. 326,
ul. Katowicka 89,
45-061 Opole
tel: (+48) 77 452 74 96
e-mail: cpw@uni.opole.pl
Srona internetowa: cpw.uni.opole.pl
Sekcja ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego,
Dom Studenta „Niechcic”, pok.1,
Ul. Katowicka 87B,
45-061 Opole
 tel:
e-mail: hello@uni.opole.pl
Strona internetowa: hello.uni.opole.pl


Spis treści: