Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o skierowanie cudzoziemca do odbywania studiów wyższych do konkretnej uczelni

Więcej informacji na temat przyznania stypendium możesz znaleźć na stronach:

  1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl);
  2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl);
  3. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl)
  4. Strony internetowe poszczególnych Konsulatów RP

Jeżeli masz przyznane stypendium prosimy kontaktować z nami!

 


Spis treści: