Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców, studiujących na zasadach odpłatności

 1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (Rejestracje należy dokonać w języku polskim, lecz dane osobowe prosimy wpisać zgodnie z paszportem zagranicznym!);
 2. Skompletuj dokumenty (wykaz dokumentów);
 3. Załącz kopię wszystkich dokumentów w terminie ujętym w harmonogramie;
 4. Czekaj na odpowiedz (Sprawdzaj konto w systemie IRK oraz pocztę mailową);
 5. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia, które do Ciebie wyślemy drogą mailową oraz pocztą;
 6. Po przyjeździe do Opola dostarcz oryginały wszystkich dokumentów

 7. Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają dokumenty w 
  Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego 
  Collegium Civitas, pok. 326
  ul. Katowicka 89
  45-061 Opole

  Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim składają dokumenty w 
   Sekcji ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego
   DS "Niechcic", pok. 1
   ul. Katowicka 87B,
   45-061 Opole

   UWAGA! Termin złożenia oryginałów dokumentów upływa 28 września 2017 roku. Nie spełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy kandydatów.

   Życzymy powodzenia!

  Jeżeli masz pytania, kontaktuj się z nami!


Spis treści: