Rekrutacja zimowa

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia rozpoczynające się w lutym 2017r.

Rekrutacja zimowa 2016/2017 odbywa się na kierunki:

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Najważniejsze informacje rekrutacyjne!

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję REJESTRACJA z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 12 grudnia 2016 roku, a kończy 9 lutego 2017 roku. Dokumenty można składać od 23 stycznia 2017 roku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2017 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 24 lutego 2017 roku (koniec sesji poprawkowej na UO). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta!

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po rejestracji należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
  2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
  3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2017 r.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl


Zobacz: Najczęściej zadawane pytania