Wolne miejsca - Rekrutacja 2017/2018

Dodatkowy nabór na studia (wolne miejsca) II tura

Rejestracja od 13 lipca 2017 godz. 14:00
Studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 26 wrześnie 2017 r.

W miesiącu sierpniu kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty, składa dokumenty w Dziale Nauczania ul. Katowicka 87B DS. "Niechcic", p. 12 tel. 77 452 73 98, 77 452 73 99 i otrzymuje decyzję o zakwalifikowaniu. Formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 4 września. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Lista kierunków/specjalności będzie się zmieniać w miarę zapełniania limitu przyjęć lub pojawienia się wolnych miejsc. Proszę uważnie śledzić zmiany na tej liście!

 

Studia stacjonarne II. stopnia

 

Studia niestacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie

 

Studia niestacjonarne II. stopnia