Szczegółowy harmonogram rekrutacji 2017/2018

1. Studia stacjonarne, I stopień i jednolite magisterskie

I termin rekrutacji

II termin rekrutacji

2. Studia stacjonarne, II stopień

I termin rekrutacji

II termin rekrutacji

3. Kierunek lekarski, studia niestacjonarne

4. Studia niestacjonarne I i II stopień, jednolite studia magisterskie (bez II stopnia English Philology, Germanistik i kierunku lekarskiego)

5. Studia niestacjonarne II stopnia na English Philology i Germanistik:

Uwaga! Kandydaci na studia otrzymując decyzję o przyjęciu lub zakwalifikowaniu na studia jednocześnie podpisują umowę o warunkach odpłatności.

Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów na UO, jest możliwy wyłącznie w miejscu ich złożenia (czyli w komisji rekrutacyjnej), w terminie do 28 lipca i od 4 do 27 września. Nieodebrane dokumenty będą wysłane pocztą po zakończeniu pracy przez komisję rekrutacyjną.

31.10 mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy starali się o przyjęcie na kierunki, które nie otworzyły I roku.