Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
European Union
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

How to withdraw enrolment application?

| Joanna Andrzejuk

When candidate wants to withdraw from registration for a particular study program, he has to enter “Enrolment applications”, select the right application and click “Withdraw”. The system will ask if he is sure that he wants to withdraw the application. He can either confirm or come back to the Enrolment application.