Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
European Union
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

How to make a Registration Fee from a foreign account?

| Aleksandra Nowak

Your application will be processed after you pay the registration fee in the amount of 85 PLN.

It is to be paid to your personal account number generated by the system, that will be displayed in “Payments” section after you register for the programme.

Account number: PL [your individual bank account number generated by the IRK system]

Beneficiary: Uniwersytet Opolski

Beneficiary’s address: Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska (Poland)

Bank: Santander Bank Polska

Bank address: Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Payment title: ‘Opłata rekrutacyjna’

SWIFT: WBK PP LPP