Dodatkowy nabór na studia (wolne miejsca)
2016-07-11 10:54, admin

Rejestracja kandydatów będzie trwała do czasu wypełnienia limitów przyjęć, ale nie dłużej niż do 26 wrześnie 2016 r. Szczegóły tutaj

Wyniki rekrutacji 2016/2017
2016-07-11 08:49, admin

Wyniki rekrutacji dostępne są na stronie wyniki.uni.opole.pl

Nowy kierunek studiów w roku akademickim 2016/2017
2016-06-24 12:27, admin

Już od poniedziałku 27 czerwca 2016 r. rejestracja na Bezpieczeństwo Międzynarodowe.

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2016/2017
2016-03-21 08:19, admin
 1. Odnawialne źródła energii, II stopień, stacjonarny i niestacjonarny
 2. Coaching filozoficzny, I stopień, stacjonarny
 3. Filologia z logopedią, nauczycielska,  I stopień, stacjonarny
 4. Bezpieczeństwo międzynarodowe, I stopień, stacjonarny (uruchomienie po zgodzie MNiSzW)
 5. Chemia i analityka żywności, I stopień, stacjonarny
 6. Biotechnologia medyczna, I stopień, stacjonarny i niestacjonarny
 7. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy,  I stopień, inżynierskie, stacjonarny i niestacjonarny
 8. Historia kultury materialnej i sztuki,  I stopień, stacjonarny
 9. Zarządzanie, II stopień, stacjonarny i niestacjonarny
 10. Bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień, stacjonarny i niestacjonarny
 11. Praca socjalna, II stopień, stacjonarny i niestacjonarny

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (MISHUS)
2016-03-20 12:32, admin

Od roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytet Opolski proponuje studia w trybie MISHUS. Swoim trybem nawiązują do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń. Każdy student wybiera tutora, który reprezentuje dziedzinę najbliższą jego zainteresowaniom. Wraz z nim tworzy plan studiów. W roku akademickim 2016/2017 ten tryb studiowania oferują Wydział Teologiczny, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny na następujących kierunkach i specjalnościach: Filozofia, Historia, Nauki o Rodzinie, Pedagogika, Prawo, Teologia.

Kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kompetencyjną:

I termin: 17 czerwca 2016 – godz. 10.00; Opole, ul. Drzymały 1a (sala nr 19).

II termin: 23 września 2016 – godz. 14.00; Opole, ul. Drzymały 1a (sala nr 19).

Jak mieć pracownika, to tylko z UO
2013-04-05 13:21, admin

Uniwersytet Opolski najbardziej ceniony wśród opolskich pracodawców

Są już szczegółowe – rozpisane na województwa – wyniki prestiżowego rankingu “Perspektyw” dotyczącego prestiżu polskich uczelni wśród pracodawców.Na Opolszczyźnie w czołówce – z równą liczbą po 100 punktów dla każdej uczelni – Uniwersytet Opolski i Politechnika Wrocławska.Oznacza to, że w naszym regionie absolwenci tych dwóch uczelni są najbardziej poszukiwani i cieszą się największym poważaniem pracodawców.

Politechnika Opolska znalazła się na 4. miejscu. Niebawem “Perspektywy” opublikują wynik rankingu wraz z “Rzeczpospolitą” (zobacz)

I jeszcze jeden interesujący link do ciekawego rankingu:
www.perspektywy.pl

Natomiast w skali kraju w rankingu prestiżu pracodawców UO znajduje się na 45 miejscu.

Europa Master, czyli zostań Europejskim Magistrem
2013-04-05 10:10, admin

EUROPA MASTER jest unikatowym programem w zakresie studiów europejskich umożliwiającym uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja). Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Dowiedz się więcej...

Uniwersytet Opolski - uczelnia NAJLEPSZEGO wyboru
2013-04-04 10:35, admin

Rektor UO zachęca tegorocznych maturzystów. Zobacz film.

Uniwersytet Opolski © 2014