Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Język polski od podstaw z j. niemieckim, stacjonarne I stopnia, nabór zimowy

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

 

Specjalizacje (do wyboru): 1) język polski i niemiecki w biznesie, 2) język polski i niemiecki w turystyce, 3) język polski i niemiecki w kulturze

 

Dla kogo są te studia?

  • dla studentów - obcokrajowców, którzy chcą płynnie posługiwać się językiem polskim oraz dobrze językiem niemieckim,  poznać polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje) po to, by w przyszłości uzyskać dostęp do pracy w firmach, przedsiębiorstwach  i instytucjach kulturalnych  prowadzących działalność międzynarodową, a wymagających biegłej znajomości języków. W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych lub  w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami. Przykładowe formy pracy absolwenta to: przedstawiciel handlowy, organizator spotkań biznesowych, negocjator umowy handlowej itp., pracownik  biur turystycznych, animator i organizator imprez kulturalnych, pracownik fundacji na rzecz wymiany międzynarodowej itp.),
  •  Studia oferują trzy specjalizacje, z których student wybiera sobie jedną:

1) język polski i niemiecki w biznesie, 2) język polski i niemiecki w turystyce, 3) język polski i niemiecki w kulturze.

  • Dzięki specjalizacjom absolwent będzie miał nie tylko wiedzę ogólną, ale także pewną wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne, dające mu przygotowanie do wykonywania określonej pracy zawodowej.
  • Dzięki praktyce zawodowej będzie miał już jakieś doświadczenie zawodowe i większą orientację co do charakteru przyszłej pracy.

 

Jakie są warunki przyjęcia na studia?

  • na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w swoim kraju uzyskali świadectwo maturalne,
  • języka polskiego i niemieckiego  uczymy od podstaw, więc innych wymagań brak; osobom, które już uczyły się języka niemieckiego, zapewniamy kontynuację,
  • rekrutacja na studia i tworzenie listy rankingowej kandydatów odbywa się na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (lub średniej wyniku w wypadku egzaminu maturalnego wieloczęściowego) z następujących przedmiotów:

 

www.pol.uni.opole.pl