University of Opole


   back
Name University of Opole
Address Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole
Telephone 77 541 5903
WWW www.uni.opole.pl
E-mail rektorat@uni.opole.pl

 Studies (178)   Units conducting studies (1) 
 
 page 1/2 2
next
Name of studies Level of study Form of study
Administracja, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Administracja, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Architektura krajobrazu, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie part-time (extramural)
Architektura krajobrazu, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Biologia medyczna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Biologia nauczycielska, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Biologia, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Biologia,gospodarka środowiskiem przyrodniczym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Biotechnologia medyczna, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Biotechnologia medyczna, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Biotechnologia stosowana, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Biotechnologia stosowana, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Biotechnologia żywności i leków, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Biotechnologia żywności i leków, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Biotechnologia, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie part-time (extramural)
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Chemia i analityka żywności, sp. analityka żywności, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Chemia i analityka żywności, sp. dietetyka, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Chemia, sp. chemia biologiczna, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Chemia, sp. chemia biologiczna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Chemia, sp. chemia kosmetyczna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Chemia, sp. chemia nowoczesnych materiałów, stacjonarne I stopnia (inżynierska 3,5-letnia) inżynierskie full-time
Chemia, sp. nowoczesne materiały polimerowe, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Edukacja techniczno - informatyczna, sp. inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii,stacjonarne I stopnia (inżynierska 3,5-letnia) inżynierskie full-time
Edukacja techniczno - informatyczna, sp.nauczycielska: informatyka i technika, studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) inżynierskie full-time
Ekonomia, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Ekonomia, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Ekonomia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Ekonomia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
English in Public Communication, full-time BA programme first-cycle full-time
Filologia polska, sp. dokumentalistyczno-redaktorska, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Filologia polska, sp. humanistyka interaktywna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filologia polska, sp. komunikacja językowa w urzędach i administracji, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Filologia polska, sp. komunikacja wizerunkowa i promocyjna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filologia polska, sp. nauczycielska, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Filologia polska, sp. nauczycielska, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filologia romańska od podstaw, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Filologia romańska studia w j. francuskim, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filologia, języki obce w dyplomacji, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filologia, językoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Filologia, kulturoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Filologia, literaturoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Filologia, sp. filologia słowiańska (język czeski/język rosyjski), stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Filologia, sp. język angielski w turystyce, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny) first-cycle full-time
Filologia, sp. Język biznesu, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filologia, sp. translatoryka stosowana, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Fizyka medyczna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Fizyka, sp. fizyka w kryminalistyce, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Fizyka, sp. metody diagnostyczne i analityczne w medycynie, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie) inżynierskie full-time
Fizyka, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Germanistik, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Germanistik, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Germanistik, sp. Lehramt mit erweitertem Englischunterricht, studia w j. niemieckim i angielskim, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Germanistik, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Germanistik, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Historia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Historia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Informatyka, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Informatyka, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie part-time (extramural)
Informatyka, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Informatyka, niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne) second-cycle part-time (extramural)
Informatyka, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Informatyka, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Informatyka, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Informatyka, stacjonarne II stopnia (1,5 roczne) second-cycle full-time
Język polski od podstaw z j. niemieckim, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Języki obce w sektorze usług, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Kulturoznawstwo, sp. fashion kultura i promocja, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Kulturoznawstwo, sp. kultura audiowizualna z performatyką, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Kulturoznawstwo, sp. kultura cyfrowa, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Kulturoznawstwo, sp. kultura i zdrowie, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Kulturoznawstwo, sp. menadżer kultur mniejszościowych, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Lekarski, niestacjonarne,magisterskie uniform master-level part-time (extramural)
Lekarski, stacjonarne magisterskie uniform master-level full-time
Logopedia z językiem polskim nauczycielska, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Matematyka, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Matematyka, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Matematyka, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Matematyka, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Nauki chemiczne, chemia, studia III stopnia third-cycle full-time
Nauki o rodzinie, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Nauki o rodzinie, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Nauki o Rodzinie, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Ochrona środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Odnawialne źródła energii, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika resocjalizacyjna, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym, niestacjonarne II stopień second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Politologia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Politologia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Prawo, niestacjonarne magisterskie uniform master-level part-time (extramural)
Prawo, stacjonarne magisterskie uniform master-level full-time
Psychologia, niestacjonarne magisterskie (zaoczne) uniform master-level part-time (extramural)
Psychologia, stacjonarne magisterskie uniform master-level full-time
Researching, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Rolnictwo, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie part-time (extramural)
Rolnictwo, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie full-time
Socjologia, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Socjologia, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Socjologia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Socjologia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Teologia kapłańska, stacjonarne magisterskie uniform master-level full-time
Teologia, niestacjonarne magisterskie second-cycle part-time (extramural)
Teologia, stacjonarne magisterskie uniform master-level full-time
Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne I stopień first-cycle full-time
Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne II stopień second-cycle full-time
total: 178
 page 1/2 2
next

Search
more information on search