Uniwersytet Opolski


   powrót
Nazwa Uniwersytet Opolski
Adres Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole
Telefon 77 541 5903
WWW www.uni.opole.pl
E-mail rektorat@uni.opole.pl

 Studia (197)   Jednostki prowadzące studia (2) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Psychologia, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Teologia, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Teologia kapłańska, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Prawo, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Psychologia, niestacjonarne magisterskie (zaoczne) jednolite magisterskie zaoczne
Prawo, niestacjonarne magisterskie jednolite magisterskie zaoczne
Lekarski, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Lekarski, niestacjonarne,magisterskie jednolite magisterskie zaoczne
Ekonomia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Zarządzanie, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Ekonomia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Germanistik, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia romańska od podstaw, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Język biznesu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, niestacjonarne I stopnia, licencjackie zaoczne
Germanistik, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Logopedia z językiem polskim nauczycielska, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia sp. etyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Politologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Socjologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Muzykologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Informatyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Matematyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Informatyka, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Matematyka, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Biotechnologia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Nauki o rodzinie, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Administracja, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Administracja, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Socjologia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Germanistik, sp. Lehramt mit erweitertem Englischunterricht, studia w j. niemieckim i angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Chemia i analityka żywności, sp. analityka żywności, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biotechnologia medyczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Język polski od podstaw z j. niemieckim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne I stopień licencjackie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Logistyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Logistyka, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
English in Public Communication, full-time BA programme licencjackie dzienne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne I stopnia, profil praktyczny licencjackie dzienne
Filologia, sp. filologia słowiańska (język czeski/język rosyjski), stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Chemia, sp. chemia biologiczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biotechnologia medyczna, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Chemia i analityka żywności, sp. dietetyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Ekonomia, sp. international business, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Zarządzanie w instytucjach kultury, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Języki obce w sektorze usług, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia, sp. język angielski w turystyce, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny) licencjackie dzienne
Filologia, sp. Polish Studies, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Деловой русский язык, stacjonarne I stopnia w języku rosyjskim licencjackie dzienne
Chemistry, sp. Biological chemistry, stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie, studia w j. angielskim) licencjackie dzienne
Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Ekonomia, sp. international business, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia polska, sp. nauczycielska, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia polska, sp. dokumentalistyczno-redaktorska, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia polska, sp. komunikacja językowa w urzędach i administracji, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. fashion kultura i promocja, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. kultura audiowizualna z performatyką, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. menadżer kultur mniejszościowych, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Ekonomia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Germanistik, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Germanistik, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Ekonomia, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Filologia, sp. Język biznesu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. kultura cyfrowa, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Fizyka medyczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Informatyka, stacjonarne II stopnia (1,5 roczne) magisterskie dzienne
Informatyka, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Matematyka, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Informatyka, niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne) magisterskie zaoczne
Informatyka, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Matematyka, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Nauki o rodzinie, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia romańska studia w j. francuskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Zarządzanie informacją w nowych mediach, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Zarządzanie, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia stosowana, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia stosowana, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Politologia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopień magisterskie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Historia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia kosmetologiczna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Biotechnologia kosmetologiczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Zarządzanie, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Administracja, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Administracja, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Politologia spec. Europa Master (EUROPA MASTER) studia w j. angielskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Chemia, sp. nowoczesne materiały polimerowe, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne II stopień magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, sp. Intercultural Communication, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia, sp. translatoryka stosowana, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Applied Gender Studies, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Chemia, sp. chemia kosmetyczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Chemia, sp. chemia biologiczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biologia,gospodarka środowiskiem przyrodniczym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
razem: 197
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce