Uniwersytet Opolski


   powrót
Nazwa Uniwersytet Opolski
Adres Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole
Telefon 77 541 5903
WWW www.uni.opole.pl
E-mail rektorat@uni.opole.pl

 Studia (197)   Jednostki prowadzące studia (2) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Administracja, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Administracja, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Administracja, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Applied Gender Studies, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Architektura krajobrazu, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie zaoczne
Architektura krajobrazu, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biologia - Palaeobiology, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biologia medyczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biologia nauczycielska, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biologia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Biologia,gospodarka środowiskiem przyrodniczym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia kosmetologiczna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Biotechnologia kosmetologiczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia medyczna, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Biotechnologia medyczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biotechnologia stosowana, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Biotechnologia stosowana, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia żywności i leków, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Biotechnologia żywności i leków, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Biotechnologia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Biotechnologia, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie zaoczne
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Biotechnologia, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Chemia i analityka żywności, sp. analityka żywności, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Chemia i analityka żywności, sp. dietetyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Chemia, sp. chemia biologiczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Chemia, sp. chemia biologiczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Chemia, sp. chemia kosmetyczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Chemia, sp. chemia nowoczesnych materiałów, stacjonarne I stopnia (inżynierska 3,5-letnia) inżynierskie dzienne
Chemia, sp. nowoczesne materiały polimerowe, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Chemistry, sp. Biological chemistry, stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie, studia w j. angielskim) licencjackie dzienne
Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Edukacja techniczno - informatyczna, sp. inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii,stacjonarne I stopnia (inżynierska 3,5-letnia) inżynierskie dzienne
Edukacja techniczno - informatyczna, sp.nauczycielska: informatyka i technika, studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) inżynierskie dzienne
Ekonomia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Ekonomia, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Ekonomia, sp. international business, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Ekonomia, sp. international business, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Ekonomia, sp. sustainable development, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Ekonomia, sp. Sustainable Development, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Ekonomia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Ekonomia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
English for Academic Purposes - Preparatory Course, kurs przygotowawczy specjalne dzienne
English in Public Communication, full-time BA programme licencjackie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, niestacjonarne I stopnia, licencjackie zaoczne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne I stopnia, profil praktyczny licencjackie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia angielska (English Philology) studia w j. angielskim, stacjonarne II stopnia, profil praktyczny magisterskie dzienne
Filologia polska, sp. dokumentalistyczno-redaktorska, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia polska, sp. humanistyka interaktywna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia polska, sp. komunikacja językowa w urzędach i administracji, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia polska, sp. komunikacja wizerunkowa i promocyjna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia polska, sp. nauczycielska, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia polska, sp. nauczycielska, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia romańska od podstaw, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia romańska studia w j. francuskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia, języki obce w dyplomacji, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia, językoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Filologia, kulturoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Filologia, literaturoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Filologia, sp. filologia słowiańska (język czeski/język rosyjski), stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia, sp. język angielski w turystyce, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny) licencjackie dzienne
Filologia, sp. Język biznesu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filologia, sp. Polish Studies, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filologia, sp. translatoryka stosowana, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filozofia sp. etyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Fizyka medyczna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Fizyka, sp. fizyka w kryminalistyce, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Fizyka, sp. metody diagnostyczne i analityczne w medycynie, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie) inżynierskie dzienne
Fizyka, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Germanistik, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Germanistik, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Germanistik, sp. Lehramt mit erweitertem Englischunterricht, studia w j. niemieckim i angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Germanistik, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Germanistik, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Gospodarka przestrzenna, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Historia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Informatyka, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Informatyka, niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie zaoczne
Informatyka, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Informatyka, niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne) magisterskie zaoczne
Informatyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Informatyka, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Informatyka, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Informatyka, stacjonarne II stopnia (1,5 roczne) magisterskie dzienne
Inżynieria środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Język biznesu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Język polski od podstaw z j. niemieckim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Języki obce w sektorze usług, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. fashion kultura i promocja, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. kultura audiowizualna z performatyką, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. kultura cyfrowa, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. kultura i zdrowie, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kulturoznawstwo, sp. menadżer kultur mniejszościowych, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Lekarski, niestacjonarne,magisterskie jednolite magisterskie zaoczne
Lekarski, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Logistyka, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Logistyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Logopedia z językiem polskim nauczycielska, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Matematyka, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Matematyka, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Matematyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Matematyka, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Muzykologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Nauki chemiczne, chemia, studia III stopnia doktoranckie dzienne
Nauki matematyczne, matematyka, studia III stopnia doktoranckie dzienne
Nauki o polityce, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Nauki o rodzinie, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Nauki o rodzinie, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Nauki o Rodzinie, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Ochrona środowiska, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Odnawialne źródła energii, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) inżynierskie dzienne
Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
razem: 197
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce