University of Opole

Faculty of Social Sciences


   back
Name Faculty of Social Sciences
Address ul.Oleska 48 45-052 Opole
Telephone 77 452 7401
WWW www.whp.uni.opole.pl
E-mail dziekanhistped@uni.opole.pl

 Studies (61) 
Name of studies Level of study Form of study
Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Historia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Historia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika resocjalizacyjna, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym, niestacjonarne II stopień second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Politologia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Politologia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Psychologia, niestacjonarne magisterskie (zaoczne) uniform master-level part-time (extramural)
Psychologia, stacjonarne magisterskie uniform master-level full-time
Researching, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Socjologia, niestacjonarne I stopnia first-cycle part-time (extramural)
Socjologia, niestacjonarne II stopnia second-cycle part-time (extramural)
Socjologia, stacjonarne I stopnia first-cycle full-time
Socjologia, stacjonarne II stopnia second-cycle full-time
Europa Master (Political Science), full-time MA programme second-cycle full-time
Filozofia, studia doktoranckie, III stopnia third-cycle full-time
Historia, studia III stopnia third-cycle full-time
Nauki o polityce, studia III stopnia third-cycle full-time
Sociology - Intercultural Commmunication, part-time MA programme second-cycle part-time (extramural)
Sociology - Intercultural Communication, full-time MA programme second-cycle full-time
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopień second-cycle full-time
total: 61
   

Search
more information on search