Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk Społecznych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Społecznych
Adres ul.Oleska 48 45-052 Opole
Telefon 77 452 7401
WWW www.whp.uni.opole.pl
E-mail dziekanhistped@uni.opole.pl

 Studia (65) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Psychologia, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Psychologia, niestacjonarne magisterskie (zaoczne) jednolite magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia sp. etyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Politologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Socjologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Socjologia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Socjologia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Zarządzanie informacją w nowych mediach, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Politologia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopień magisterskie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Historia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Politologia spec. Europa Master (EUROPA MASTER) studia w j. angielskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, sp. Intercultural Communication, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, sp. Intercultural Communication, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Researching, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Historia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Filozofia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Nauki o polityce, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
razem: 65
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce