Uniwersytet Opolski

Wydział Nauk Społecznych


   powrót
Nazwa Wydział Nauk Społecznych
Adres ul.Oleska 48 45-052 Opole
Telefon 77 452 7401
WWW www.whp.uni.opole.pl
E-mail dziekanhistped@uni.opole.pl

 Studia (65) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia sp. etyka, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Politologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Praca socjalna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Psychologia, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Socjologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Zarządzanie informacją w nowych mediach, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Bezpieczeństwo międzynarodowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Politologia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Stosunki międzynarodowe, stacjonarne II stopień magisterskie dzienne
Pedagogika resocjalizacyjna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Historia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Filozofia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Nauki o polityce, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Politologia spec. Europa Master (EUROPA MASTER) studia w j. angielskim, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Praca socjalna, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Socjologia, sp. Intercultural Communication, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Researching, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Socjologia, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Socjologia, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym, niestacjonarne II stopień magisterskie zaoczne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Praca socjalna, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Psychologia, niestacjonarne magisterskie (zaoczne) jednolite magisterskie zaoczne
Praca socjalna, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Socjologia, sp. Intercultural Communication, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
razem: 65
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce