Uniwersytet Opolski

Wydział Teologiczny


   powrót
Nazwa Wydział Teologiczny
Adres ul. Drzymały 1 a 45-352 Opole
Telefon 77 44 23 768
WWW www.wt.uni.opole.pl
E-mail dziekanatwt@uni.opole.pl

 Studia (10) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Muzykologia, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Nauki o rodzinie, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Nauki o rodzinie, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Nauki o Rodzinie, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Teologia kapłańska, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Teologia, niestacjonarne magisterskie magisterskie zaoczne
Teologia, stacjonarne magisterskie jednolite magisterskie dzienne
Teologia, studia doktoranckie, III stopnia doktoranckie dzienne
Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne I stopień licencjackie dzienne
Turystyka i kultura śródziemnomorska, stacjonarne II stopień magisterskie dzienne
razem: 10
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce