Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia, sp. język angielski w turystyce, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny)

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

angielski

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. angielski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,80

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. angielskiego

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. angielski

część pisemna matury

0,80

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. angielskiego.