University of Opole / Faculty of Philology

Filologia, sp. język angielski w turystyce, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: practical Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-07 23:59:59

Number of places

15

Language

English

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. angielski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,80

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. angielskiego

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. angielski

część pisemna matury

0,80

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. angielskiego.