University of Opole / Faculty of Philology

Język polski od podstaw z j. niemieckim, stacjonarne I stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-07 23:59:59

Number of places

30

Language

Polish

Description

Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego oraz dobrej znajomości języka niemieckiego ze względu na możliwość pracy w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność międzynarodową.

Absolwent włada polszczyzną (na poziomie C1 Europejskiego systemu opisu kompetencji językowych Rady Europy) oraz  językiem niemieckim (na poziomie B2 również według ESOKJ RE) – w obu wypadkach  zarówno odmianą ogólną, jak i specjalistyczną (w zakresie ekonomii, krajoznawstwa, turystyki i kulturoznawstwa). Posługuje się gatunkami wypowiedzi ustnych i pisemnych funkcjonujących w komunikacji ogólnej i w poszczególnych dziedzinach życia zawodowego (według wybranych specjalizacji).  Zna  główne osiągnięcia  kultury polskiej (z zakresu literatury, teatru, filmu, muzyki itp.) oraz elementy  kultury niemieckiej, posiada wiedzę z zakresu historii oraz realiów geograficznych, ekonomicznych, społecznych, politycznych itp. Polski i w pewnym zakresie także Niemiec. Zdobywa kompetencje w zakresie komunikacji społecznej, pozwalające na skuteczne nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów biznesowych i  kulturalnych.

W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce i na ryn

kach zagranicznych lub  w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.  Typowe formy pracy to przedstawiciel handlowy, organizator spotkań biznesowych, negocjator umowy handlowej itp., pracownik  biur turystycznych (np. pilot wycieczek po Polsce, przewodnik, organizator imprez turystycznych itp.), a także pracownik instytucji zajmujących się dialogiem i współpracą kulturalną między narodami (np. animator i organizator imprez kulturalnych, pracownik fundacji na rzecz wymiany międzynarodowej itp.).  

Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich o kierunkach humanistycznych

 

www.pol.uni.opole.pl 

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Waga

1

 język ojczysty kandydata

0,50

2

 język obcy dla kandydata

0,50

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Waga

1

 język ojczysty kandydata

0,50

2

 język obcy dla kandydata

0,50