Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Logopedia z językiem polskim nauczycielska, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent uzyskuje podwójne uprawnienia zawodowe:

1)    nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej

2)    logopeda szkolny (nauczyciel logopeda)

Uzyskanie uprawnień do uczenia języka polskiego w  szkołach ponadpodstawowych wymaga kontynuowania na kierunku filologia polska studia II stopnia (magisterskie)

Po uzyskaniu stopnia magistra można kontynuować naukę w zakresie logopedii i uzyskać pełne uprawnienia do zawodu logopedy w trakcie rocznych uzupełniających studiów podyplomowych.

 

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa w zakresie obowiązującym na kierunku filologia polska; uczy się rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz diagnozowania różnych postaci wad wymowy; rozwija kompetencje umożliwiające prowadzenie terapii logopedycznej z uczniami z zaburzeniami mowy;

-      uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do zawodu nauczyciela; rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i praktyki uczenia języka polskiego.

 

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracy pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dodatkowe moduły kształcenia (do wyboru):

LOGOPEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO


 

 

Jakie są możliwości kontynuowania kształcenia?

 

Po ukończeniu studiów absolwent może:

  • kontynuować naukę na kierunku filologia polska studia II stopnia (magisterskie) – w ich trakcie możliwe będzie uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu  nauczyciela języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych;
  • po uzyskaniu stopnia magistra kontynuować naukę w zakresie logopedii i uzyskać pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy w trakcie rocznych uzupełniających studiów podyplomowych.

 

www.pol.uni.opole.pl 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

ustna

 

0,3

2 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,40

3

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Dowolny przedmiot zdawany na maturze