Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia polska, sp. dokumentalistyczno-redaktorska, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Student filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, stylistyki tekstu, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

 

SPECJALNOŚĆ DOKUMENTALISTYCZNO-REDAKTORSKA

Absolwent specjalności jest przygotowany do wykorzystania nabytych umiejętności w przestrzeni mediów publicznych, instytucjach i urzędach kultury, wydawnictwach oraz archiwistyce.

Absolwent zdobywa kompetencje w zakresie pozyskiwania informacji, wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących ich wykorzystania oraz sposobów prowadzenia kwerend archiwalnych. Tok nauczania przewiduje też nabycie konkretnych sprawności w dziedzinie edytorstwa.

 

 

 

 

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filologia polska, Historia, Język biznesu, Kulturoznawstwo.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia polska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03,
filpol@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Filologia polska sp. nauczycielska, Filologia słowiańska sp. czeska, Filologia słowiańska sp. serbska i chorwacka, Filologia rosyjska od podstaw, Filologia rosyjska z jęz. angielskim sp. nauczycielska, Filologia romańska od podstaw, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielska, Język biznesu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

ustna

 

0,2

2

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,8

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.