University of Opole / Faculty of Philology

Filologia, sp. translatoryka stosowana, stacjonarne II stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-17 23:59:59

Number of places

15

Language

polski, rosyjski/czeski, ukraiński/serbski

Description

Informacje o jednostce prowadzącej studia

Dzisiejszy Instytut Slawistyki  ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie, Uniwersytetem Śląskim w Opawie, Uniwersytetem w Nowym Sadzie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie,  Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

Czego uczy się na specjalności translatoryka stosowana?

 Studia II stopnia (magisterskie) na specjalności translatoryka to kontynuacja nauki języka wraz z pogłębianiem swoich zainteresowań językoznawczych, literaturoznawczych i translatorycznych. Nadrzędnym celem specjalności jest wykształcenie kompetentnych, wszechstronnie przygotowanych tłumaczy języków obcych – języka rosyjskiego / czeskiego i serbskiego / ukraińskiego. Zajęcia prowadzone na specjalności translatoryka stosowana przewidują:

  • zapoznanie studentów z zasadami i metodologią pracy tłumacza, w tym wykorzystywania CAT – programów komputerowych wspomagających tłumaczenie,
  • stosowanie poznanych technik translatorskich w praktyce  (przekład literacki, użytkowy, konsekutywny).

Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych studenci translatoryki nabywają praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Studenci poznają teorię i praktykę przekładu i pogłębiają ogólną wiedzę humanistyczną.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Na studiach magisterskich proponujemy blok przedmiotów rozwijających umiejętności przekładowe w zakresie tłumaczeń użytkowych i artystycznych, m.in.:

teoria przekładu; stylistyka języka polskiego; komunikacja międzykulturowa; przekład artystyczny; przekład specjalistyczny; przekład oficjalno-urzędowy; CAT; współczesne teorie translatologiczne.

Program studiów uzupełniają poszerzające kanon przedmioty humanistyczne oraz kursy dodatkowe (zmienne), które tworzą blok przedmiotów prezentujących warsztat badawczy pracowników naukowych instytutu, wydziału i uczelni.

 

Dziedziny nauki, wykładane na specjalności

Humanistyczne i społeczne dziedziny nauki:

  • Językoznawstwo stosowane, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, fonetyka
  • Historia i kulturoznawstwo
  • Literaturoznawstwo

 

Dlaczego warto studiować translatorykę stosowaną na UO?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

  • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
  • szeroka i atrakcyjna oferta programowa (edukacja ogólnohumanistyczna ze szczególnym naciskiem na teorię i praktykę przekładu)
  • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Ołomuniec, Ostrawa, Opawa, Brno, Pardubice, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim oraz w ośrodkach czeskich i serbskich w ramach stypendiów BUWiWM (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

 

Co można robić po tych studiach?

Dzięki szerokiej gamie przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów do wyboru oraz proponowanych seminariów magisterskich absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza, posiadają kompetencje w zakresie przekładu i praktycznej znajomości języków: rosyjskiego / czeskiego oraz ukraińskiego / serbskiego. W trakcie studiów uczący się nabywają także ogólną wiedzę filologiczną, co daje możliwość właściwego uformowania swojej osobowości humanisty.

Zdobyta na studiach wiedza i biegła znajomość języka rosyjskiego/czeskiego, ukraińskiego /serbskiego jest cennym atutem podczas poszukiwania satysfakcjonującej pracy w wielu instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Dynamicznie rozwijająca się branża turystyczna na Bałkanach poszukuje osób ze znajomością języka serbskiego.

 

Absolwenci studiów magisterskich mają również możliwość kontynuowania nauki
na studiach III stopnia – doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności translatoryka stosowana można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

Admission rules

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).