University of Opole / Faculty of Social Sciences / Institute of Political Science

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne I stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-12 15:00:00

Number of places

50

Language

Polish

Description

Dzisiejszy rynek pracy potrzebuje absolwentów, którzy potrafią podjąć aktywność zawodową w mediach już w pierwszym dniu po opuszczeniu murów uczelni, świadomych nowych wyzwań, związanych z przemianami współczesnych mediów i rozwojem nowych technologii. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powołaliśmy w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Podczas studiów studenci skorzystają zarówno z wiedzy naszych pracowników naukowych, jak i doświadczenia zawodowego wielu uznanych dziennikarzy, którzy zajmą się teoretycznym i praktycznym przygotowaniem studentów do pracy w mediach, agencjach PR, instytucjach publicznych itp. Praktyczne podejście do kształcenia dziennikarzy wyróżnia nas spośród innych polskich uniwersytetów.

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego ma uznane tradycje w kształceniu dziennikarzy. W ciągu minionych kilkunastu lat mury Instytutu opuściło wielu znanych i nagradzanych dziennikarzy. Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych absolwentów, zarówno z tych, którzy pracują dla wiodących polskich instytucji medialnych, jak również z tych, którzy wspierają swoją pracą regionalne i lokalne media.

 

 

 

 

Czego uczy się na dziennikarstwie i komunikacji społecznej?


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

 

Studenci mają do wyboru jedną specjalizacje, z trzech zaproponowanych poniżej:

  • dziennikarstwo prasowe,
  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne,
  • public relations i reklama

 

Duży nacisk w programie studiów kładziemy na przygotowanie umiejętności praktycznych. Dlatego w gronie wykładowców znajdą się dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego (100.uni.opole.pl), gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca, na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni „Radio Sygnały” (radiosygnaly.pl). Opiekę zapewnią im dziennikarze Radia Opole.

Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie „Gazeta Studencka” (gs.uni.opole.pl).

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy m.in. z redakcjami „Nowa Trybuna Opolska”, „Polska Gazeta Wrocławska”, Radio Opole, TVP Info Opole, oraz największym portalem dziennikarstwa obywatelskiego – Wiadomości24.pl.

 

 

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka Telewizja UO”(pasjonaci telewizji) oraz w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu organizując konferencje naukowe, mając możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

Megafon

Naszą misją jest przekazanie młodszym kolegom, że warto poświęcić 3 lata na naukę o mediach, dziennikarstwie, marketingu, PR i reklamie na Uniwersytecie Opolskim. Chcemy by ten elitarny kierunek nadal był tak popularny, jak jest teraz. Kiedy ukończycie szkoły średnie, starajcie się do nas dołączyć - zapraszamy. Tylko tu w Opolu będziecie mieli szansę rozwinąć medialne skrzydła, świetnie się przy tym bawiąc. Jak wiadomo, przez zabawę uczymy się szybciej, więc sprawdźcie, co mamy Wam do zaoferowania!

Zobacz: megafon.uni.opole.pl

 

Co można robić po tych studiach?

Nasi absolwenci będą gotowi do pracy w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych. Posiądą unikalne umiejętności multimedialne, pozwalające im tworzyć programy telewizyjne, i radiowe. Dzięki temu będą też mogli pracować jako producenci muzyczni, telewizyjni.

Szerokie przygotowanie praktyczne i teoretyczne da im niezbędną wiedzę potrzebną w pracy rzeczników prasowych, specjalistów od marketingu, reklamy i Public Relations.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

W trakcie studiów na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” student wybiera zajęcia w łącznej, minimalnej liczbie 570 godzin.  Absolwent kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Zarządzanie Informacją w Nowych Mediach, Dziennikarstwo, Europa Master, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Bezpieczeństwo Międzynarodowe lub na kierunkach pokrewnych.

 

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Politologii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (77) 452 74 60,
e-mail: politologia@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.dziennikarstwo.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Europeistyka, Kulturoznawstwo, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Politologia, Psychologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielska.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Exceptions from admission procedure

Laureaci i finaliści olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Wiedzy o Unii Europejskiej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.