Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Sztuki / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Instytut Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

 

 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Swoje twórcze predyspozycje studenci rozwijają w pracowniach artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, multimediów, fotografii, intermediów i projektowania graficznego oraz w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki.


Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologia kultury),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).

 

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia:

 • komunikacja wizualna

Specjalność Komunikacja Wizualna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej w wybranej dyscyplinie artystycznej, przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne. Opanowanie warsztatu artysty-projektanta umożliwia sprawne funkcjonowanie na rynku sztuki, także użytkowej (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa oraz wszędzie tam gdzie niezbędna jest umiejętność połączenia wrażliwości plastycznej z umiejętnością biegłego i twórczego posługiwania się mediami cyfrowymi).

Absolwenci specjalności posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu, tekstu i wideo oraz doświadczenie w tworzeniu autorskich projektów z obszaru projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Potrafią pracować w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji zadań złożonych. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych oraz fotografa. 

Wiodące przedmioty specjalnościowe: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia.
Pracownie dyplomujące: Projektowanie Graficzne, Multimedia, Fotografia, Malarstwo, Rzeźba, Grafika.

 


Studia licencjackie kończą się egzaminem.
Egzamin składa się z dwóch części:

z pracy teoretycznej i pracy artystycznej.

 


Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Instytut Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w kilkuosobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem. Studia odbywają się w miłej i kameralnej atmosferze.

Instytut Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

 

Działalność studencka

Przy Instytucie Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Instytut Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni.

Obecnie Instytut realizuje program Erasmus z pięcioma uczelniami zagranicznymi: Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych w Braunschweigu (Niemcy), Akademią Sztuk Pięknych w Carrarze (Włochy) i uniwersytetami we Flensburgu (Niemcy), Ostravie (Czechy) i Barcelonie (Hiszpania). Prowadzi również obustronną współpracę z Indiana University of Pensylvania (USA) oraz z Uniwersytetem w Bielefeld (Niemcy).

W ramach programu mobilności studentów MOST współpracuje z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach tej współpracy regularnie odbywają się wymiany studentów oraz nauczycieli akademickich, warsztaty i plenery interdyscyplinarne, wspólne projekty edukacyjne, wykłady, wystawy.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Instytutu Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, nauczyciele-artyści, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych można uzyskać w sekretariacie Instytutu Sztuki:

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 453 07 17
e-mail: Instytut.Sztuki@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.sztuka.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Muzykologia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Kulturoznawstwo.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i egzamin praktyczny

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

egzamin praktyczny

0,7

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy.

Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

 • rysunek – 5-godzinne studium postaci;

 • malarstwo – 5-godzinne studium martwej natury.


Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały:

 • rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;
 • malarstwo – zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, farby (gwasze, tempery lub akryle), pędzle, pojemniki na wodę.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: rozmowa kwalifikacyjna i egzamin praktyczny

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

1

egzamin praktyczny

0,7

2

rozmowa kwalifikacyjna

0,3

Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.

Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

 • rysunek – 5-godzinne studium postaci;

 • malarstwo – 5-godzinne studium martwej natury.


Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały:

 • rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;
 • malarstwo – zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, farby (gwasze, tempery lub akryle), pędzle, pojemniki na wodę.