Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii

Coaching filozoficzny, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Coaching filozoficzny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz więcej czasu i środków przeznaczają na rozwój osobisty pracowników oraz relacje interpersonalne. Rośnie zapotrzebowanie na coachów, psychologów biznesu czy trenerów relacji interpersonalnych. Świat Zachodu odkrywa, że prawdziwym źródłem rozwoju nie jest bezduszna rywalizacja, lecz współpraca i odkrywanie twórczego potencjału jednostek. Studiowanie coachingu to wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesności.

Coaching filozoficzny to świadoma swoich filozoficznych źródeł nowoczesna metoda odkrywania wewnętrznych zasobów.

Co daje studiowanie Coachingu?

Absolwent uzyskuje atrakcyjny zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie sesji coachingowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów integracyjnych. Pozna oraz nauczy się stosować narzędzia pozwalające na skuteczne pokierowanie swoją osobistą karierą.

Oprócz Instytutu Psychologii naszej uczelni współpracujemy z Warszawską Akademią Filozoficznego Rozwoju Ego Eimi

Studia na kierunku coaching filozoficzny to intelektualna i duchowa przygoda. Ich celem jest zdobycie atrakcyjnego zawodu ale też osobisty rozwój i odkrywanie własnego potencjału. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, filozofowie, psycholodzy i coache z różnych instytutów naszego Uniwersytetu. Duża część zajęć będzie miała formę warsztatową

Pobierz Program studiów

Działalność studencka

W Instytucie Filozofii działają dwa koła naukowe: Studenckie Koło Filozofów oraz Koło Naukowe Orientalistyki.

Studenckie Koło Filozofów

Działalność Koła skupia się wokół: spotkań, podczas których analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne; wykładów pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu; organizowania wyjazdów studenckich na konferencje czy zjazdy naukowe oraz organizacji konferencji naukowych.

Koło Naukowe Orientalistyki

Koło skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożenia jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent Coachingu filozoficznego może znaleźć zatrudnienie jako: coach, doradca filozoficzny, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy, trener biznesu, itp. Nabywa również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta.

Przykładowe miejsca pracy: korporacje, ośrodki rozwoju osobistego, poradnie zawodowe, świetlice, szkoły, hospicja.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Coaching filozoficzny może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filozofia, Nauki o rodzinie, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Coaching filozoficzny można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (77) 452 74 90
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Uwaga! Kandydaci, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHUS), proszeni są o skontaktowanie się z sekretarzem komisji rekrutacyjnej w terminie do 9 lipca.

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna 0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Filozoficznej, zdobywcy trzech pierwszych miejsc szczebla centralnego olimpiad z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.