Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii / Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia

Filozofia, sp. filozofia z infobrokeringiem, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-26 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,20

poziom rozszerzony

0,30

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,20

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka. 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,40

2

j. obcy

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,10

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,40

ocena końcoworoczna

0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka.