Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Historii

Historia, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

 Nie ma przyszłości bez przeszłości

Nie zrozumiemy czasów dzisiejszych bez poznania przeszłości. W trakcie trzyletnich studiów licencjackich w naszym Instytucie studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od  najdawniejszych po czasy współczesne. Historię wspomagają różne gałęzie nauk, więc już na początku studiów stwarzamy możliwość zapoznania się z archeologią, elementami antropologii, ochroną dziedzictwa kulturowego, historią  herbów, monet, pieczęci i dokumentów. Dzięki rozwijaniu wiedzy
o genealogii ułatwiamy poznawanie korzeni własnej rodziny.

Historia jest wprawdzie podstawowym, ale nie jest jedynym kierunkiem kształcenia w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki naszemu programowi studiów masz szansę poznać rozwój różnych kultur i cywilizacji, ich materialne świadectwa i tajemnice przeszłości. Poznanie i zrozumie zasad historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania współczesnych państw okaże się bardzo proste. Pokażemy, że dziedzictwo kulturowe jest ważne dla każdego z nas, nauczymy jak bronić i doceniać naszą historię. Umożliwią to między innymi funkcjonujące u nas specjalności: archeologiczna, archiwalna
i nauczycielska.

Z uwagi na miejsce, w którym się znajdujemy, dużą rolę w naszym programie odgrywa historia naszego regionu - Śląska.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KURSOWE

    Prahistoria ziem polskich

    Historia starożytna

    Historia średniowieczna Polski

    Historia średniowieczna powszechna

    Historia nowożytna Polski

    Historia nowożytna powszechna

    Historia Polski XIX w.

    Historia powszechna XIX w

    Historia Polski XX w. (do 1945 r.)

    Historia powszechna XX w. (do 1945 r. )

    Historia Polski po 1945 r.

    Historia powszechna po 1945 r.

    Nauki pomocnicze historii

    Wstęp do badań i technika pisania tekstów naukowych

    Proseminarium

    Seminarium licencjackie

    Język łaciński

 

Specjalność: Nauczycielska

 

    Podstawy psychologii

    Opiekuńczo-wychowawcze funkcje szkoły podstawowej

    Specyfika zawodu nauczyciela

    Rozwój psychofizyczny ucznia szkoły podstawowej

    Podstawy dydaktyki

    Dydaktyka historii w szkole w szkole podstawowej

    Rola nauczyciela historii w procesie wychowawczym

    Emisja głosu

    Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

    Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania historii

    Źródła w edukacji szkolnej

    Nauczyciel w świetle prawa

    Popularyzacja wiedzy historycznej

    Nauczyciel historii jako wychowawca

 

Specjalność: Archeologia

 

    Wprowadzenie do archeologii

    Źródłoznawstwo

    Techniki dokumentacji archeologicznej

    Techniki badań wykopaliskowych

    Teorie archeologii

    Wprowadzenie do muzealnictwa i konserwatorstwa

    Historia kultury materialnej

    Archeologia Polska i powszechna

    Archeologia Polski średniowiecznej

    Archeologia prawna

    Archeologia krajobrazu

    Analiza interpretacji źródeł archeologicznych

 

Specjalność: Historia sztuki

 

    Wstęp do historii sztuki

    Rzemiosło artystyczne

    Historia sztuki starożytnej i wczesnośredniowiecznej

    Sztuka Śląska

    Historia sztuki nowożytnej

    Historia sztuki nowoczesnej

    Muzealnictwo i kolekcjonerstwo

    Bibliologia i bibliotekoznawstwo

    Ikonografia i ikonologia

    Historia sztuki średniowiecznej

 

Specjalność: Archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją

 

    Wstęp do archiwistyki

    Teoria i metodyka archiwalna

    Podstawy prawne działalności archiwalnej

    Archiwalne i biblioteczne bazy danych

    Metodyka archiwalna

    Paleografia i neografia pisma łacińskiego

    Informacja naukowa w archiwach i udostępnianie zbiorów

    Zarządzanie zasobami sieciowymi

    Historia administracji i ustroju sądowego na ziemiach polskich i na Śląsku

    Metodyka archiwalna z praktyką

    Rozwój form kancelaryjnych

    Neografia gotycka i ruska

    Digitalizacja archiwalna i biblioteczna

    Powszechna historia archiwów i służb archiwalnych

    Organizacja i zasoby archiwów oraz bibliotek polskich

    Kancelaria współczesna i zarządzanie dokumentacją

    Organizacja i zasoby archiwów w krajach europejskich

    Polonica w archiwach i bibliotekach poza granicami Polski

 

A także wykłady – kursy zmienne uczelniane i instytutowe, wybierane przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami

Z jakiego powodu warto studiować  historię na UO? 

Jeśli pragniesz:

solidnego humanistycznego wykształcenia połączonego z umiejętnością praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sferach życia – bardzo dobrze trafiłeś. W Instytucie Historii pracuje kadra, która łączy naukową wiedzę  zarówno z tradycyjnym, jak i niekonwencjonalnym podejściem do edukacji. Przekażemy Ci naszą pasję, wiedzę i zaangażowanie w badaniu tajemnic związanych z historią, archeologią, archiwistyką, sztuką i nauczymy Cię w jaki sposób innym przekazywać tę wiedzę.

Zajęcia odbywają się nie tylko w murach Uniwersyteckich, także poza pomieszczeniami Instytutu Historii. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci zdobywają również umiejętności zawodowe dzięki praktykom realizowanym w archiwach, szkołach i innych placówkach edukacyjnych, muzeach, instytutach badawczych, urzędach, a także na stanowiskach archeologicznych polskich i międzynarodowych.

Jeśli myślisz,

że nauki humanistyczne nie mają w dzisiejszym świecie żadnego znaczenia, to jesteś w błędzie.

Jeżeli marzysz:

aby okrywać największe skarby i tajemnice przeszłości oraz dokumentować jej świadectwa, podróżować, być nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, pracownikiem muzeum lub archiwum, animatorem życia kulturalnego, a nawet politykiem, to musisz wiedzieć, że umiejętności, które dają studia historyczne bardzo Ci się przydadzą. Doświadczenie da Ci między innymi prowadzenie warsztatów dla uczniów oraz działalność w naszych kołach naukowych.

Jeśli szukasz:

Przygody z nauką, jesteś gotowy na wyzwania z nutką niesamowitości, nie boisz się historycznej rozrywki w inspirującym, doborowym towarzystwie,

TO JEST TO MIEJSCE - TEN INSTYTUT.

Tu możesz zostać członkiem bractwa rycerskiego.

Tu poznasz co to prawdziwa historia.

Tu będziesz mógł pokazać na co Cię stać i jak wykorzystać teorię w praktyce

Tu będziesz mógł nauczyć się jak odkopać skarby i pokazywać je światu a letnich obozach wykopaliskowych.

Tu poczujesz się jak prawdziwy naukowiec i odkrywca.

Szukasz takich wrażeń?

Jeśli oczekujesz:

należytych kompetencji naukowych i dydaktycznych, życzliwej i kameralnej, a także sprzyjającej wzajemnym kontaktom atmosfery, to masz na nią szansę właśnie u nas. Urozmaicona siatka studiów I stopnia, przyjemna atmosfera, wykwalifikowana kadra, niewielkie grupy ćwiczeniowe, to cechy, które wyróżniają nasz Instytut na tle innych. Studenci od drugiego semestru  realizują program wybranej specjalności, mogąc w ten sposób rozwijać swoje indywidualne zainteresowania. Masz zatem istotną szansę przygotowania się do studiów II i III stopnia.

 

Jeśli zamierzasz:

studiować historię, pokochać historię, pogłębiać swoją wiedzę o Polsce i świecie, poznawać dawne epoki, aby tym lepiej rozumieć współczesne problemy i rzeczywistość dnia dzisiejszego, serdecznie Cię zapraszamy!

 

Staramy się pogłębiać możliwości edukacyjne naszych studentów współpracując z uczelniami i instytucjami badawczymi oraz kulturalnymi w kraju i zagranicą. We współpracy z Kołem Naukowym Kultury Rosyjskiej SAKN zorganizowaliśmy między innymi projekt „Opole by night”. Jesteśmy autorami projektów wymiany młodzieży, między innymi: Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży 2014: Opole – Petersburg „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja” i  „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2015” powstałej dzięki Towarzystwu Miłośników Starożytności i Instytutowi Historii Uniwersytetu Opolskiego. Nasi studenci mają więc szansę na atrakcyjne wyjazdy na Krym, do Nowogrodu Wielkiego czy Sankt Petersburga.

Nasi studenci uczestniczą w seminariach naukowych, prowadzonych także za granicą (np. cykl Schlesische Bewegungen organizowany przez Haus Schlesien w Königswinter), uczestniczą w europejskich spotkaniach młodzieży akademickiej. System ECTS umożliwia studentom historii odbywanie rocznych lub semestralnych studiów w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich.

Jeśli jesteś gotów:

dołączyć do elitarnego dziś grona humanistów, aby przyczynić się do odnowy poziomu intelektualnego naszego społeczeństwa, serdecznie Cię witamy! Humanistyka zawsze pełniła role kontrolującą, gdy na skutek rozwoju technologii cywilizacje podążały w niebezpiecznym kierunku. Przypominają o tym kolejne edycje organizowanego u Nas  seminarium „Auschwitz – historia i symbolika”.  

Jeśli masz zapał do działania:

pamiętaj, że to właśnie nauki humanistyczne najskuteczniej i najbardziej wszechstronnie pobudzają ludzkość do rozwoju. Postęp, także technologiczny, nie jest możliwy bez komunikacji, a to właśnie nauki humanistyczne dostarczają jej podstawowego warunku – języka, a także krytycznego myślenia, które nie jest zarezerwowane wyłącznie dla nauk ścisłych. Czy możemy pozwolić, aby zapomniano o humanistycznych tradycjach, które wielokrotnie przyczyniały się do pozytywnych przemian w świecie? Do tego potrzebny jest konstruktywny dialog, czego historia potrafi skutecznie nauczyć. 

Wszyscy głodni wiedzy adepci nauk historycznych mają do swojej dyspozycji Bibliotekę Główną znajdującą się w tym samym budynku, piętro niżej. Dodatkowym atutem jest lokalizacja naszego Instytutu – bardzo blisko Opolskiej Wenecji, 500 m od Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz miejsca, gdzie przed tysiącem lat tętniło życie słynnej, opolskiej osady prasłowiańskiej. 

Zaledwie 500 m dzieli Instytut Historii od dworca PKP i PKS, a w pobliżu znajdują się punkty gastronomiczne, gdzie w przerwie między zajęciami można zjeść posiłek w przystępnej cenie.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku „Historia” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Historia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Historii:

ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-082 Opole
tel. (77) 401 61 80
e-mail: insthist@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.historia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Kulturoznawstwo, Filozofia, Politologia, Prawo.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,5

2

przedmiot do wyboru*

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna**

0,2

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

**Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści centralnej Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Dzieje Parlamentaryzmu Polskiego oraz laureaci Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17. IX. 1939” będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.