Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Politologii / Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia

Politologia, sp. służby mundurowe, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-10-10 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Politologii jest jedną z najbardziej prężnych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim. Nasi studenci mają możliwość od 2007r. kształcić się w nowym obiekcie dydaktycznym zlokalizowanym w centrum kampusu uniwersyteckiego. Mieszczą się w nim 22 nowoczesne sale dydaktyczne, sala multimedialna, biblioteka, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia zakładów naukowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą uwagę do nauki języków obcych – zajęcia z niektórych przedmiotów prowadzenie są w języku angielskim i niemieckim. Organizujemy wyjazdy studyjne np. do Kwatery Głównej NATO, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych w Brukseli.

Dysponujemy ciekawą ofertą praktyk studenckich oraz wyjazdów na semestralne studia zagraniczne w ramach programu Sokrates-Erasmus. W tym roku akademickim nasi studenci studiują na uczelniach w Turcji, Niemczech i Czechach. Wspieramy młodych naukowców. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci.

Czego uczy się na politologii spec. służby mundurowe?

Program specjalności „Służby Mundurowe” na kierunku Politologia I stopnia ma na celu przybliżenie studentom specyfiki i charakteru pracy w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa. Program studiów, będący swoistą kontynuacją kształcenia w klasach mundurowych szkół średnich, zawiera w sobie 16 specjalistycznych przedmiotów. Przedmiotami tymi są, m.in.: prawo policyjne, samoobrona i środki przymusu bezpośredniego, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów oraz granic, podstawy kryminalistyki, etyka służb mundurowych. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów-praktyków z danej dziedziny. Zajęcia dotyczące samoobrony prowadzone będą na sali gimnastycznej, a zajęcia z wychowania fizycznego będą ukierunkowane pod testy sprawnościowe do służb mundurowych. Łącznie przedmioty specjalności to 675 godzin zajęciowych.

Praktyki zawodowe – w wymiarze 90 godzin, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji, stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej. Ponad to praktyki zawodowe służą uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań oraz kształtowaniu wzorcowych postaw zawodowych przyszłego pracownika.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferncji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent specjalności „Służby mundurowe” na kierunku Politologia I stopnia, poza wiedzą politologiczną, zdobędzie szerokie spektrum wiedzy i umiejętności przydatnych do pracy w służbach mundurowych oraz szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

W trakcie studiów na kierunku „Politologia” student wybiera zajęcia w łącznej, minimalnej liczbie 735 godzin. Absolwent kierunku „Politologia” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Politologia, Europa Master, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Bezpieczeństwo Międzynarodowe lub na kierunkach pokrewnych.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Politologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Politologii:

  • Instytut Politologii
  • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
  • pok.11
  • tel. 77 452 74 55, 77 452 74 98
  • e-mail: politologia@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.politologia.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Europeistyka, Socjologia, Język biznesu, Psychologia, Historia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Wiedzy o Unii Europejskiej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.