Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Socjologii

Socjologia, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Dlaczego SOCJOLOGIA? TO proste jak 1,2,3!

 1. Student socjologii zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty)
 2. Nasi absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań społecznych, pracy w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych,
 3. Nasi absolwenci swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
 4. Nasi absolwenci są kreatywni i elastyczni - zakładają własne firmy.

Kompetencje socjologa po naszych studiach:

 1. Nasz absolwent potrafi projektować proces badawczy i narzędzia badawcze (ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).
 2. Nasz absolwent potrafi przygotować komputerową analizę danych ilościowych i jakościowych w profesjonalnych programach komputerowych SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej, na II stopniu), CAQDA, ATLAS.ti i inne.
 3. Nasz absolwent potrafi zarządzać projektami i pozyskiwać granty o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.

Gdzie pracują socjologowie:

 1. Agencje badawcze, międzynarodowe korporacje, firmy otoczenia biznesu, działy personalne w dużych zakładach pracy, firmy szkoleniowe,
 2. Instytucje publiczne: kuratoria sądowe, urzędy gminy, miejskie, marszałkowskie, wojewódzkie, urzędy pracy, obserwatoria rynku pracy, fundacje i stowarzyszenia, media,
 3. Własna działalność –badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko...

… jako jeden z nielicznych kierunków socjologia daje konkretne profesjonalne kompetencje i szerokie pole wyboru miejsca pracy – duże możliwości adaptacji na rynku pracy.

Jaką wiedzę zdobywa się studiując socjologię?

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe problemy i perspektywy w porównaniu z tym, czego uczy się w szkole.

Zaczynamy od tradycji myśli społecznej, historii socjologii, przesuwamy się do metod i metodologii badań społecznych by zająć się socjologiami - od problemów społecznych do sportu i od internetu do Azji Południowo-Wschodniej, od społeczności lokalnych do narodów. Uzupełniamy naszą ofertę dydaktyczną wyjazdami na badania, warsztatami z technik badawczych, dyskusjami w kole naukowym, czy mniej formalnymi spotkaniami, które zawsze inspirują do dalszych poszukiwań.

Prowadzimy sporo badań, zawsze angażując naszych studentów. Staramy się być dla was dostępni, wymieniać się książkami, czerpać z waszego entuzjazmu, zarażać się nawzajem pomysłami i uważnie słuchać krytyki. Poświęcimy tobie tyle uwagi, ile tylko będzie trzeba, że pomóc ci rozwinąć się tak jak chcesz. Chętnie pomożemy ci wyjechać po doświadczenie na wymianę: za granicę albo do innego miasta w Polsce - więcej informacji: programy wymian.

Programy wymian – przeczytaj, dokąd nasi studenci mogą jeździć na wymiany

Nasz program studiów przewiduje także zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności, krytycznego czytania, obróbki multimediów i infografiki (pakiet Adobe), a przede wszystkim komputerowej analizy danych: statystycznej (SPSS) i jakościowej (Atlas.ti).

 

Przeczytaj, co o sobie i socjologii powiedzieli:

 1. dr Tadeusz Detyna, adiunkt w naszym instytucie
 2. Anna Hauke, absolwentka studiów stacjonarnych licencjackich, na 1.roku studiów mgr
 3. Katarzyna Malisz, absolwentka studiów stacjonarnych licencjackich, na 2. roku studiów mgr
 4. Piotr Solga, absolwent studiów stacjonarnych licencjackich, na 2. roku studiów mgr

 

Działalność studencka

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu. Jednym z przejawów ich zaangażowania jest działalność w istniejącym już na długo przed uruchomieniem w Uniwersytecie Opolskim studiów socjologicznych - Studenckim Kole Naukowym Socjologów (SKNS). Na jego działalność składają się między innymi: organizacja konferencji studenckich, redakcja czasopisma studentów socjologii "Interakcje", wyjazdy do innych ośrodków akademickich, prowadzenie badań, organizacja spotkań z interesującymi postaciami, nawiązywanie kontaktów ze studentami z innych ośrodków akademickich, działalność na rzecz środowiska, organizacja corocznego „Balu Socjologa”. Łącząc naukę z pasją, studenci nabywają doświadczenia badawczego, rozwijają zmysł organizatorski, pielęgnują tradycję koła, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc.

Co wyróżnia opolską socjologię?

Wybierając się do nas, zyskujecie możliwość rozwoju wiedzy oraz pasji. Szanse takie stwarza wam wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Doświadczenie utytułowanych pracowników oraz zaangażowanie młodszych naukowców pozwala na rozwój w przyjaznej atmosferze.

Od 2007 r. nasz instytut pracuje w nowoczesnym budynku Collegium Civitas, gdzie prócz doskonale przygotowanych sal dydaktycznych, posiadamy nowoczesne zaplecze techniczne, pracownie komputerowe, bezprzewodowy dostęp do sieci, bogato zaopatrzoną w literaturę czytelnię oraz wszelkie urządzenia umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym (podjazdy, winda). Studenci pragnący wykorzystać możliwości, jakie stwarzamy, mogą uczestniczyć w wymianach międzyuczelnianych (krajowych i zagranicznych).

Co można robić po socjologii?

Studia, które wam proponujemy mają tę zaletę, że pozostawiają Tobie wybór, czym chciałbyś zająć się zawodowo. Kształcimy do krytycznego myślenia, systematycznego rozwiązywania problemów, uczymy wrażliwości społecznej, zarządzania grupami, rozumienia komunikacji społecznej, ale przede wszystkim uczymy badać.

Nasi absolwenci pracują jako badacze w instytucjach publicznych i prywatnych firmach. Niektórzy po prostu założyli swoje biznesy. Socjologowie z Opola pracują jako urzędnicy, pracownicy socjalni, specjaliści od zasobów ludzkich, relacji społecznych, w reklamie i w mediach.

Studiujemy w coraz bardziej międzynarodowym towarzystwie, ponieważ przyjeżdżają do nas koleżanki i koledzy w ramach programu Erasmus. W związku z tym wiele kursów do wyboru można studiować w języku angielskim, nie tylko rozwijając się, ale też poznając ciekawych ludzi pochodzących z innych kultur. W siatce obowiązkowej przygotowaliśmy kurs z postaw języka socjologicznego w angielskim, żeby ułatwić korzystanie z naszej oferty.

Zobacz, co powiedzieli i napisali o sobie nasi absolwenci

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Po obronie licencjatu (3 lata studiów) przygotowaliśmy dla naszych studentów aż cztery możliwości kontynuowania ścieżki socjologicznej:

 

 • Badania socjologiczne w praktyce społecznej
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Socjologia problemów społecznych
 • Socjologia organizacji
 • Studia miejskie

 Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Socjologia, Arteterapia i animacja kultury, Nauki o rodzinie, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Gerontopedagogika, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Pracownik służb społecznych, Politologia, Europeistyka, Stosunki międzynarodowe.

 

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia innego kierunku, podejmuje komisja rekrutacyjna. Kandydaci powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu studiów socjologii.

Jeśli coś jest niejasne, nie wahaj się pytać!

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Socjologia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Socjologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Socjologii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 77 452 74 80

e-mail: socjologia@uni.opole.pl

 

Jeśli chcesz zobaczyć naszą broszurę – kliknij tu; możesz też zamówić wersję drukowaną – pisząc pod nasz adres rekrutacyjny: interakcja@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziesz w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Komisja rekrutacyjna odpowiada na pytania kandydatów pod adresem interakcja@uni.opole.pl

Dla użytkowników FB: http://facebook.com/socjologia.opole

 

Strona internetowa kierunku

www.socjologia.uni.opole.pl – oficjalna strona

www.socjolekt.uni.opole.pl – roboczy blog instytutu

www.hello.uni.opole.pl - strona o życiu w Opolu przygotowana przez naszych międzynarodowych studentów

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Psychologia, Filozofia, Stosunki międzynarodowe, Europeistyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Kulturoznawstwo.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.