Uniwersytet Opolski / Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Fizyka, sp. fizyka w kryminalistyce, stacjonarne I stopnia (3,5 letnie inżynierskie)

Poziom kształcenia: inżynierskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Opis

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.

Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.

Nowoprzyjęci studenci mają możliwość uzupełnienia braków z fizyki i matematyki w czasie specjalnych zajęć w I semestrze. W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

 

Czego uczy się na fizyce? 

Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Na specjalizację przewidzianych jest ponad siedemset godzin przeznaczonych na pracownie specjalistyczne, wykłady monograficzne i specjalizacyjne.

Program zajęć jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalizacji w: spektroskopii plazmy, biofizyce, fizyce fazy skondensowanej lub zastosowaniach fizyki jądrowej.

Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

 

Fizyka w kryminalistyce

Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych do walki z cyberprzestępczością oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie.

W dobie powszechnej cyfryzacji, coraz częściej spotykamy się z cyberprzestępczością. Brak wiedzy na temat działania urządzeń takich jak telefony komórkowe, komputery, routery czy niezrozumienie zagrożeń płynących w korzystania z sieci i niewłaściwego przechowywania poufnych danych, ułatwia działania cyberprzestępcą. Specjalność Fizyka w kryminalistyce, ma kształcić przyszłą kadrę, wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, gotowych do podjęcia walki z cyberprzestępczością. Specjalność będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Wojewódzką Komendą Policji  w Opolu.  

 

Co można robić po tych studiach? 

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, biofizyki, informatyki i chemii, umożliwiającą biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technikami kryminalistycznymi, ze szczególnym naciskiem na przestępstwa internetowe i teleinformatyczne. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach kryminalistyki oraz cywilnych laboratoriach wykorzystujących nowoczesny sprzed analityczny i diagnostyczny.    

 

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna 

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku 

http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

fizyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

fizyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,3

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.