Uniwersytet Opolski / Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Inżynieria środowiska, stacjonarne II stopnia (1,5 roczne), nabór zimowy

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Czego uczy się na inżynierii środowiska?

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych naturalne oraz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko tych procesów technologicznych. Zdobywa on wiedze ogólną w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych.

 

 

Studia na II stopniu

Uzupełniające magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne – studia dedykowane dla absolwentów studiów inżynierii środowiska pierwszego stopnia oraz absolwentów innych studiów technicznych pierwszego stopnia.

 

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?

Studiowanie na Inżynierii Środowiska to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszym kierunku można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, stowarzyszeniach, związkach sportowych i wielu innych organizacjach.

Nasz kierunek oferuje dodatkowo wsparcie dydaktyczne w postaci warsztatów z matematyki i fizyki w pełni finansowanych z funduszy europejskich.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska

  • zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska

  • biurach projektowych i centrach informatycznych

  • służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska

  • instytucjach i placówkach naukowych.


We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach absolwent może pełnić funkcję specjalisty eksploratora, menedżera oraz wspomagać specjalistów projektantów. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu fakultatywnego (odpłatnego) bloku pedagogicznego.


Absolwent posiada także umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów, a także umiejętności korzystania z wiedzy w miejscu pacy, kierowania zespołami ludzkimi oraz zna podstawy prawne w zakresie działalności zawodowej. Absolwent posiada, w szczególności, wiedzę z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swojej działalności zawodowej.

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Inżynieria środowiska można uzyskać w sekretariacie Katedry Inżynierii Procesowej:

ul. Dmowskiego 7-9; 45-365 Opole
Tel. (77) 401-67-00
e-mail: kip@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.kip.uni.opole.pl