Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia, II tura licencjackie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia, II tura magisterskie zaoczne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia, II tura licencjackie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
Pedagogika sp. terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia, II tura magisterskie dzienne
razem: 8
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce