Pedagogika, sp. pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne I stopnia licencjackie zaoczne
Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, niestacjonarne II stopnia magisterskie zaoczne
Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne I stopnia licencjackie dzienne
Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, stacjonarne II stopnia magisterskie dzienne
razem: 4
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce