Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informacja o zakwalifikowaniu

Informacja o zakwalifikowaniu na studia dostępna jest na koncie kandydata w zakładce Moje konto/Zgłoszenia rekrutacyjne

Wyniki rekrutacji na studia dla kierunków: lekarski, prawo, psychologia dostępne są na stronie wyniki.uni.opole.pl

Kontakt z Komisjami rekrutacyjnymi

Numery kontaktowe do poszczególnych Komisji rekrutacyjnych dostępne na stronach zawierających opis oferty studiów (menu Oferta lub Jednostki)

 

Witamy w internetowej rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpoczynające sie w roku akademickim 2018/2019.

Dodatkowe informacje:

Szczegółwe informacje dotyczące rekrutacji dostępne sa pod adresem http://www.uni.opole.pl/ w zakładce Kandydat

 

Rejestracja w systemie IRK

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję utwórz konto z menu u góry. 

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl       

 

Opłaty rekrutacyjne 

Szczegóły dotyczące sposobu wnoszenia opłaty rekrutacyjnej zamieszczone sa pod linkiem opłaty rekrutacyjne

Dane dla przelewów transgranicznych:

Bank Zachodni WBK S.A.

SWIFT: WBK PP LPP

Przed numerem rachunku bankowego należy dodać znaki "PL"

 

Terminy

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 18 kwietnia. Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 9 lipca, a na studia drugiego stopnia 17 lipca.

Termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie i farmację upływa  2 maja (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy wstępne od 8 do 12 czerwca).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 24 lipca. Wyjątek stanowi II stopień English Philology i Germanistik oraz kierunek lekarski. Rejestracja na dwa pierwsze kierunki kończy się 18 września, a 20 września odbędą się egzaminy. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 2 maja (stara matura) i 25 lipca (nowa matura).

Do 13 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa). Obie kategorie kandydatów muszą złożyć komplet dokumentów w kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie od 16 do 21 lipca br. w dni powszednie od  godz. 9.00 do 15.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Do dnia 19 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 20 do 25 lipca br. do godz. 12.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów.

Przed 13 lipca komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II terminie (II tura) rekrutacji rozpocznie się 14 lipca na studia stacjonarne, a na studia niestacjonarne - 25 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Informacji na temat II terminu rekrutacji i kierunkach studiów, na które się odbywa, szukaj w zakładce "Rekrutacja".

UWAGA! Cudzoziemcy mogą skladać/wysylać dokumenty już od maja b.r.