Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Zdjęcia

| Jarosław Kata

Zdjęcia dołączone do przekazanych dokumentów muszą spełniać następujące wymagania:

 1. fotografia musi być kolorowa,

 2. fotografia musi być wyraźna i aktualna,

 3. fotografia:

  a) musi przedstawiać lewy półprofil, lewe ucho odsłonięte, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy - według wymogów do 1 marca 2015r.

  LUB

  b) według wymogów od 1 marca 2015r. musi przedstawiać w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby,  wykonana na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Zdjęcie składane na papierze musi mieć wymiary 35 x 45 mm. Zdjęcie w wersji elektronicznej musi być odpowiednikiem zdjęcia 'na papierze'.

Jedynym dopuszczalnym formatem pliku jest JPG o wymiarach 300 * 375 pikseli. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach np. 400 * 500 i zbliżonych proporcjach. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 2MB.

Najprościej jest wykonać zdjęcie u zawodowego fotografa i poprosić o wersję elektroniczną. Można także zeskanować istniejące zdjęcie.

DODATKOWE UWAGI:

 1. Na fotografii nie powinno być żadnych stempli, ani zagięć!

 2. Osoba na zdjęciu nie może nosić ubioru trudno odróżnialnego od tła.

 3. Na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty.

 4. PRZEKAZANIE ZDJĘCIA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ, KTÓRE NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ MOŻE SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE WYDANIA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ i tym samym doprowadzić do czasowego zawieszenia korzystania z ustawowych ulg transportowych, zasobów biblioteki uniwersyteckiej itd.
  UNIWERSYTET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZWŁOKĘ W WYDANIU LEGITYMACJI SPOWODOWANĄ SPÓŹNIONYM DOSTARCZENIEM POPRAWNEGO ZDJĘCIA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

 5. Wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w przypadku błędnie podanych danych (w tym zdjęcia) obciąży Kandydata dodatkową opłatą.

WYJĄTKI:
 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dotyczy to tylko osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 2. Osoba nosząca nakrycie głowy ze względu na swoje wyznanie może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. Dotyczy to tylko osób posiadających zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 3. Osoby, o których mowa w pkt. 1) i 2) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takimi samymi zdjęciami, które są przekazywane z dokumentami.