Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Opłaty

| Jarosław Kata

Opłata rekrutacyjna

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta!

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty. A dla kandydatów na kierunek lekarski, ze względu na termin pisania testu kompetencji poznawczych, jest terminem wpływu opłaty na konto Uczelni. Opłaty od kandydatów na pozostałe kierunki studiów muszą wpłynąć na konto uczelni na dwa dni przed terminem ogłoszenia wyników. Brak opłaty rekrutacyjnej na koncie Uczelni w wymienionych powyżej terminach wyklucza automatycznie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to kandydatów rejestrujących się w I terminie rekrutacji, który upływa 7 lipca, a na kierunek lekarski 7 maja (staromaturzyści) i 5 lipca (nowomaturzyści). W II terminie rekrutacji, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się w IRK wpłaca opłatę i składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej – o przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów.

Kandydaci na studia doktoranckie są zwolnieni z tej opłaty.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
  2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
  3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl, tylko na formularzu dostępnym na tej stronie w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2017 r. dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub odpowiednio w terminie do 31 marca 2018 r. w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni, za wyjątkiem nadesłanych w sierpniu.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

Opłaty za studia


Spis treści: