Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Kiedy otrzymam dostęp do USOSweb?

| Joanna Andrzejuk

Otrzymanie przez kandydata dostępu do USOSweb wymaga czasu, ponieważ jest procesem złożonym z kilku etapów:

1. Elektroniczną Immatrykulację kandydatów przeprowadza Dział Nauczania na podstawie list otrzymanych od Komisji Rekrutacyjnych. Czynność ta polega na przeniesieniu danych z systemu IRK do USOS.
2. Gdy dane znajdują się w USOS działający cyklicznie migrator USOS-LDAP-AD wykrywa nowe dane studentów i automatycznie zakłada im konta Uniwersyteckie. O fakcie tym informuje studentów wysyłając maila na ich adres prywatny - dokładnie ten sam, który został użyty przy tworzeniu konta w IRK.
3. W mailu powitalnym dla kandydata znajduje się link, który prowadzi do strony z wpisanym już mailem Uniwersyteckim, gdzie można ustawić hasło. Należy kliknąć na przycisk "Wyślij" i odebrać maila z linkiem do ustawienia hasła. Warto pamiętać, że hasło nie może zawierać imienia ani nazwiska studenta ani też numeru indeksu i musi zawierać znaki z dostępnych grup: małe litery, duże litery, cyfry i znaki specjalne. Wymagane jest użycie minimum trzech z tych grup. Minimalna długość hasła to 8 znaków.
4. W przypadku gdy mail powiatlny zaginął można odzyskać hasło samodzielnie. Należy uzyskać swój numer indeksu nadany przez Uniwersytet Opolski: w dziekanacie lub Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich. Mając ten numer należy wykonać procedurę odzyskiwania hasła: Na stronie https://panel.uni.opole.pl/reset należy wpisać swój numer indeksu oraz frazę @student.uni.opole.pl (np.: 101234@student.uni.opole.pl) bez żadnych odstępów przed, pomiędzy i na końcu. Gdy mail zostanie wpisany należy kliknać na "WYŚLIJ". W odpowiedzi system wyśle maila z linkiem do ustawienia hasła na prywatną skrzynkę pocztową uzytą przy rekrutacji na studia.
5. Jeżeli żaden mail uniwersytecki nie może dotrzeć na prywatną skrzynkę należy rozważyć opcje zmiany prywatnego maila. W tym celu należy się udać osobiście do dziekanatu z dokumentem tożsamości i poprosić o zmianę maila prywatnego.
6. Studenci, którzy studiowali na UO do dwóch lat wstecz - posiadający numer indeksu z nowej puli NIE OTRZYMUJĄ maila powitalnego. Jeśli nie pamiętają hasła mogą odzyskać je tak jak w punkcie 4.

UWAGA!

Do odpowiedniego działania konta niezbędna jest synchronizacja kilku systemów, dlatego poprawne logowanie (w tym ustawienie hasła) możliwe będzie w dniu następnym od momentu otrzymania wiadomości powitalnej.