Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Najważniejsze informacje rekrutacyjne

| Jarosław Kata

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Najważniejsze informacje rekrutacyjne!

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję Utwórz konto z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

 

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 11 grudnia 2017 roku, a kończy 9 lutego 2018 roku. Dokumenty można składać od 25 stycznia 2018 roku.  Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2018 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie  będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 9 marca 2018 roku (termin ostateczny). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

 

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

 

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój Identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami. Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w "moje konto". Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce "Płatności" po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta! Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po zapisaniu się należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki: 

1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów; 

2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (pobierz) (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2018 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie IRK służy wyłącznie do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (legitymacja, czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny w systemie USOS (inny niż dedykowany dla opłat rekrutacyjnych).

 

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

- Informatyka i Matematyka:                  

  rekrutacja@math.uni.opole.pl,

  tel. 77 452 72 05, 77 452 72 26

- Ochrona środowiska i Architektura krajobrazu:   

  abroz@uni.opole.pl,

  tel. 77 401 60 20

- Inżynieria środowiska i Odnawialne źródła energii:

  ratuszny@uni.opole.pl, 

  tel. 77 401 67 00

- Język polski od podstaw z j. niemieckim:    

  filpol@uni.opole.pl, 

  tel. 77 541 60 03

- Biotechnologia stosowana:        

  kbsie@uni.opole.pl    

  tel. 77 401 60 50

- Filologia, sp. Polish Studies:  

  hello@uni.opole.pl    

  tel. 77 452 72 92

- Filozofia, sp. Etyka:                  

  piotrlesniak@uni.opole.pl            

  tel. 77 452 74 95

- Chemia, sp. Nowoczesne materiały polimerowe:  

  Jozef.Hurek@uni.opole.pl          

  tel. 77 452 71 23

- Fizyka medyczna:      

  alinek@uni.opole.pl     

  tel. 77 452 72 50

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl