Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Pomoc materialna

| Jarosław Kata

Stypendia

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego (przyjęcie potwierdzone na liście przyjętych i potwierdzona chęć studiowania w kierunkowej komisji rekrutacyjnej) pragnący ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej - stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 proszeni są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi warunków przyznania tych stypendiów na stronie:

Więcej: www.studenci.uni.opole.pl

 

Miejsce w Domu Studenta

Informacje dla kandydatów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego:

Więcej: www.studenci.uni.opole.pl