Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-F-JOD-D2] Filologia - Języki obce w dyplomacji, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-F-JOD-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia - Języki obce w dyplomacji
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 59 22
inslaw@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7.30-15.30
Adres WWW http://www.inslaw.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Języki obce w dyplomacji na UO - informacje ogólne

 Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.
 

Czego uczy się na specjalności języki obce w dyplomacji?

Celem tej specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej lingwistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języków  obcych (rosyjskiego i angielskiego) z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Na specjalności języki obce w dyplomacji kształcimy specjalistów, którzy w sposób profesjonalny wspierać będą wyższą kadrę biznesową, polityków różnych szczebli samorządu oraz przedstawicieli administracji państwowej różnych poziomów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju negocjacji z międzynarodowymi partnerami – negocjacji wymagających jednocześnie znajomości obowiązującego protokołu dyplomatycznego, podstaw kultury partnera, kontekstów polityczno-ekonomicznych negocjacji, jak i płynnej znajomości języka angielskiego/niemieckiego i rosyjskiego.

 Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski/niemiecki
 
Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

    kanon języków obcych w dyplomacji, który jest tworzony przez zajęcia z zakresu słownictwa specjalistycznego w języku obcym
    inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu
    przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
    kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.
 
Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 Dziedziny nauki, wykładane na specjalności języki obce w dyplomacji:

    Dziedzina nauk humanistycznych
    Dyscyplina:językoznawstwo i literaturoznawstwo

 Dlaczego warto studiować języki obce w dyplomacji na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości języków obcych w dyplomacji decyduje:

    interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu socjologii, prawa gospodarczego i międzynarodowego)
    nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
    wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-4 tygodnie.

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).
Co można robić po tych studiach?

Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz podstawowych umiejętności dyplomatycznych.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości). 
Kontynuowanie nauki

Absolwenci studiów magisterskich mają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia – doktoranckich.
 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail:
inslaw@uni.opole.pl
 
Strona internetowa kierunku;
www.inslaw.uni.opole.pl
 
 
 

Zasady rekrutacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Wszyscy kandydaci powinni udokumentować znajomość języka rosyjskiego oraz języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B2.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków filologicznych i pokrewnych.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1