Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-JPPJN-D3] Język polski od podstaw z językiem niemieckim, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JPPJN-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej pl. Kopernika 11
45-040 Opole
tel. +48 77 541 60 03
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://www.pol.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja zimowa 2018/2019
    Tura 1 (18.12.2018 08:00 – 12.02.2019 15:00)

Informacje ogólne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim?

Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego (na poziomie C1) oraz dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B2). Studenci poznają polskie i niemieckie realia (geografię, historię, kulturę, zwyczaje).

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w swoim kraju uzyskali świadectwo maturalne. Rekrutacja na studia i tworzenie listy rankingowej kandydatów odbywa się na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (lub średniej wyniku w wypadku egzaminu maturalnego wieloczęściowego) z następujących przedmiotów: z języka ojczystego kandydata (50%) i z języka obcego dla kandydata (50%).

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

·           Język polski i niemiecki w biznesie,

·           Język polski i niemiecki w turystyce,

·           Język polski i niemiecki w kulturze.

  

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literackie, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim znajdują zatrudnienie m.in. w:

·           przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych,

·           w instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Język polski od podstaw z językiem niemieckim może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia polska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Waga

1

 język ojczysty kandydata

0,50

2

 język obcy dla kandydata

0,50

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Waga

1

 język ojczysty kandydata

0,50

2

 język obcy dla kandydata

0,50