Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-LJPN-D3] Logopedia z językiem polskim nauczycielska, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-LJPN-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia z językiem polskim nauczycielska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://pol.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na Logopedii?

Student zdobywa wiedzę i umiejętności właściwe dla filologii polskiej (kształcenie w zakresie historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, stylistyki tekstu, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego), poszerzone o przygotowanie dydaktyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Uczy się logopedii, a szczególnie tych jej obszarów, które są ściśle związane z teorią, diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz zaburzeń mowy (jąkania, dyslalii, dysartrii, SLI) u dzieci w wieku szkolnym oraz specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu (tzw. dysleksji rozwojowej). Poznaje: przyczyny niskiego poziomu sprawności językowej, tradycyjne i nowoczesne metody badania i rozwijania mowy, cel i zasady współpracy ze środowiskiem wychowawczym dziecka z niską sprawnością językową oraz zasady realizacji zadania logopedy szkolnego (w tym jak prowadzić, ważną społecznie, działalność instruktażowo-popularyzatorską). Student zdobywa też szeroką wiedzę na temat doskonalenia własnego warsztatu, profilaktyki zaburzeń mowy oraz metodyki terapii logopedycznej.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie przebiega w dodatkowych dwóch modułach (do wyboru):

·           Logopedia w nauczaniu języka polskiego

·           Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Logopedia mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literackie, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Logopedia uzyskuje uprawnienia do wykonywania dwóch zawodów: nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej oraz logopedy szkolnego.

Absolwenci Logopedii znajdują zatrudnienie m.in. w:

·           szkole podstawowej,

·           oraz wszystkich instytucjach prowadzących nauczanie jak sanatoria, szpitale, ośrodki szkolno-wychowawcze

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Logopedia może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska (II stopnia).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Logopedia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl

 


Zasady rekrutacji

KANDYDACI Z NOWĄ MATURĄ

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski ustna   0,20
2

język polski

pisemna

poziom podstawowy 0,55
poziom rozszerzony 0,80