Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-LS-S.L.3] Lingwistyka stosowana, I stopień, 3-letnia, stacjonarna

Szczegóły
Kod 1-PRK-LS-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Lingwistyka stosowana
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na lingwistyce stosowanej?

Absolwent zna  trzy języki: polski, angielski oraz chiński. Język angielski na poziomie C1 (wg Europejskiego systemu opisu kompetencji językowych Rady Europy), język chiński na poziomie płynnej komunikatywności (B2).

Studia wyposażają absolwenta w sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne oraz interkulturowe, podbudowane wiedzą o realiach kulturowych krajów, z którymi związane są studiowane języki. 

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

·    Język polski, angielski i chiński w biznesie – absolwent, dysponujący językiem angielskim jako międzynarodowym oraz mało popularnym, ale coraz bardziej przydatnym językiem chińskim, jest przygotowany do wykorzystania swych kompetencji językowych w sferze biznesu.

·   Nauczanie języka polskiego jako obcego – absolwent posiada kompetencjelektora języka polskiego jako obcego, przygotowanego do pracy w kraju i za granicą.

 

Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

 

Działalność studencka

Studenci kierunku lingwistyka stosowana mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Literackie, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lingwistyki stosowanej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci lingwistyki stosowanej znajdują zatrudnienie m.in. w:

·           szkołach językowych,

·           różnego typu przedsiębiorstwach,

·           instytucjach międzynarodowej integracji gospodarczej.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana może kontynuować naukę (II stopień) na kierunkach: filologia angielska, filologia polska i kierunkach sprofilowanych kulturoznawczo (np. game studies).

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku lingwistyka stosowana można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

KANDYDACI Z NOWĄ MATURĄ

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

 

LP.


Egzamin maturalny

 

Waga

Przedmiot Część %PKT
1. język polski pisemna poziom podstawowy 0,3
poziom rozszerzony 0,5

2.

język angielski

pisemna
poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu