Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-DZ-D3] Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-DZ-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Politologii
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309, 310
tel. (77) 452 74 60, tel. (77) 452 74 62,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby, które wiedzą, że w przyszłości będą:

  • dziennikarzami;
  • specjalistami od komunikacji społecznej.

Wyposażymy Ciebie w ogólne wykształcenie. Dowiesz się o podstawowych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji, organizacji i grup (z dyscyplin i dziedzin: nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Ponadto poznasz najistotniejsze podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów), które wykorzystasz w praktyce. Cały program studiów wyposażony został w konkretne moduły, skoncentrowane na uzyskiwaniu przez Ciebie umiejętności i kompetencji. Zwróć szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania wiedzy w praktyce podczas warsztatów dziennikarskich realizowanych w czterech formach: radio, TV, prasa i Internet oraz pracowni specjalistycznych.

Dostępne specjalizacje, które możesz wybrać w zależności od własnych zainteresowań na kolejnych semestrach studiów dziennikarskich:

  • PRASOWA,
  • RADIOWO-TELEWIZYJNA,
  • PUBLIC RELATIONS I REKLAMA.

 

 Czego uczy się na dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

Studenci mają do wyboru jedną specjalizacje, z trzech zaproponowanych poniżej:

  • dziennikarstwo prasowe,
  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne,
  • public relations i reklama

W gronie wykładowców są dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni Radio Sygnały. Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie Gazeta Studencka.

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy z wieloma podmiotami, dzięki czemu wielu studentów podejmuje pracę w redakcjach i agencjach już w trakcie studiów!

 

 Działalność studencka

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Studenci biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediów oraz w wyspecjalizowanych agencjach zajmujących się komunikacją społeczną i marketingiem. Będziesz w stanie swobodnie funkcjonować na rynku nowych mediów. Nasi absolwenci pracują w najważniejszych redakcjach rozsianych po całym kraju; swobodnie kreują przekaz informacji, który codziennie trafia do setek tysięcy odbiorców. Dołącz do nas już dziś!

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiówAbsolwent kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Public Relations, Europa Master, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 
Kierunki pokrewne

Public Relations, Politologia, Kulturoznawstwo, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, , Psychologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Filologia polska.


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Lp.


Egzamin maturalny

Waga

Przedmiot Część % pkt
1 j. polski pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2 j. obcy pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3 przedmiot do wyboru* pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Lp. Przedmiot Ocena Waga
1 j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3 przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.