Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-PEKWWP-Z2] Pedagogika, sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, II stopień, 2-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PEKWWP-Z2
Jednostka organizacyjna Instytut Studiów Edukacyjnych
Kierunek studiów Pedagogika - Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres WWW http://ise.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym sprzyja osiąganiu sukcesu zawodowego i satysfakcji osobistej. W tym okresie pod kierunkiem nauczyciela kształtuje się fundament osobowości jednostki. Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą rolę w systemie edukacji. W krajach Unii Europejskiej również docenia się, a nawet wyróżnia edukację przedszkolną, dlatego wzrastać będzie zapotrzebowanie na wykształconych nauczycieli szczebla początkowego i przedszkolnego. Studia poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalizacyjnych, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. I tak wyposażony w wiedzę i umiejętności absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje zawodowe – nauczycielskie i pedagogiczne. Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma dyplom i suplement w języku angielskim, uprawniający do nostryfikowania studiów oraz podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej,
Współczesne tendencje w kształceniu zintegrowanym,
Praca z uczenim zdolnym,
Wartości i normy etyczne w edukacji,
Systemy edukacyjne,


Studenci tej specjalności poszerzają kwalifikacje i prowadzą badania naukowe we współpracy z wybranymi partnerami zagranicznymi.

 Co można robić po tych studiach?

Absolwenci uzyskują interdyscyplinarną wiedzę o rozwoju osobowości, emocji, motywacji procesów intelektualno-poznawczych co pozwala na tworzenie innowacyjnych projektów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobywają pogłębione umiejętności badawcze, wiedzę do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Posiada kompetencje w zakresie:

 • organizowania procesu edukacyjnego z wykorzystaniem najnowszych badań interdyscyplinarnych;
 • organizowania pracy zespołowej z wykorzystaniem podmiotów środowiska lokalnego;
 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i jej zastosowanie w praktyce;
 • umie formułować i wyrażać własne poglądy, przejawiać refleksyjność w działaniach edukacyjnych;
 • ma opanowany warsztat pracy metodycznej w zakresie stymulowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • pogłębione kompetencje diagnostyczne, organizacyjne i społeczne.


Po ukończeniu tej specjalności na bazie studiów I stopnia, absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz jako nauczyciel klas I – III szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekterarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

 O przyjęcie na  specjalności:

 1. Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym  
 2. Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 
 3. Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika pod warunkiem kontynuowania specjalności ukończonej na I stopniu oraz specjalności: kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne (specjalność 1,2),  pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika wczesnego dzieciństwa, pedagogika żłobkowa z wychowaniem przedszkolnym (specjalność 3).